Carina Bäcktorp

Senior forskare

Fil. Mag. kemi, Göteborgs Universitet, Sverige
Fil. Dr. kemi, Göteborgs Universitet, Sverige

Jag är en fysikalisk kemist med en kombinerad teoretisk, beräknings- och laboratorieutbildning och med arbetslivserfarenhet både från akademin och från industrin.

Jag är utbildad och tränad i att använda datorexperiment för att prediktera och/eller förstå kemiska reaktioner, samt till att använda och designa teoretiska modeller. Jag har bidragit till såväl experimentell som till teoretisk metodutveckling.

Som konsult hos Wendelsbergs beräkningskemi arbetar och sköter jag olika projekt inom många olika vetenskapsområden, inklusive polymerer, biofilmer, antioxidanter och materialstabilitet med mera.

Jag har arbetat som forskare i 17 år inom många olika kemiska områden och har därför en bred kemikunskap. Min huvudsakliga expertis ligger inom nedbrytning och oxidationsreaktioner, och jag har en ingående förståelse för denna specifika kemi och vilka faktorer som gör en förening eller ett material känslig för nedbrytning. Jag har arbetat mycket med att undersöka denna sorts kemi med hjälp av kvantkemiska beräkningsprogram.

Jag arbetar också med att utveckla matematiska modeller, vanligtvis genom att använda programmeringsspråken FORTRAN och VISUAL BASIC. För att skriva koder krävs rätt matematisk och fysikalisk förståelse, därför innefattar uppgiften också att gå igenom litteraturen noggrant. Andra vanliga arbetsuppgifter är användning av COMSOL Multiphysics och MATLAB för modellering av olika typer av reaktioner och för att verifiera och testa utvecklade program.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.