Forskningskonsulter


Vår tro är att forskning och djupare förståelse är en viktig pusselbit för att utveckla och designa nya produkter eller processer. Forskarna vid Wendelsbergs beräkningskemi har en lång erfarenhet av att bidra till forskning och utveckling för företag i till exempel kemisk industri.

Ert företag kanske redan har många forskare men som har behov av fler ‒ vi vill gärna hjälpa till med våra kunskaper i naturvetenskap och matematisk modellering. Ert företag kanske saknar forskningspersonal ‒ vi vill gärna vara er forskningspersonal. Projekten kan vara långa eller korta och kunderna kan befinna sig när oss eller ute i världen ‒ vi vill gärna bidra till er forskning.

Vår forskning är huvudsakligen inom kemi, kemiteknik, fysik och materialvetenskap. Vår kunskap inom fysikalisk kemi och molekylfysik använder vi ofta för att förstå till exempel kemiska mekanismer och processer på en djup nivå. Förståelsen omvandlas till matematisk modell och simuleringsprogram som beskriver mekanismen och processen.

Arbetspaket

Ett normalt projekt börjar med en förstudie. Wendelsbergs beräkningskemi, ibland i samarbete med kunden, gör en preliminär studie av frågeställningen. Det resulterar i ett förslag till ett forksningsprojekt.

I nästa del, modelleringen,  studeras mekanismen eller processen i mer detalj. Vad är viktig fysi och kemi och vad är oviktig? När de viktiga detaljerna har tagits fram så omvandlas de till matematik.

Den matematiska modellen som nu har vuxit fram leder ofta till ett simuleringsprogram. Simuleringar ger sedan viktig information och kunskap.

Efter slutförandet av forskningsprojektet erbjuder vi naturligtvis fortsatt vetenskaplig  support och teknisk support.

Experiment och Simuleringar ‒ ett sätt att arbeta

Experiment ger idéer till modellering och simulering. Och simuleringar ger idéer till nya experiment. Vi har med framgång arbetat för kunder på detta sätt där experiment och simuleringar går hand i hand. Experimenten leder till simuleringsprogram. Resultaten från simuleringsprogrammet jämförs (valideras) sedan med experimentella data. Dålig överensstämmelse visar på att vår modell behöver förbättras. God överensstämmelse visar på en god förståelse av mekanismerna i experimentet. 

När ett bra simuleringsprogram har utvecklats så kan det användas till att guida experimentalister i designen av nya experiment. Simuleringsprogrammet kan också ge idéer till nya experiment.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.