Litteraturstudie


Innan ett forskningsprojekt påbörjas inom ett vetenskapsområde så är det alltid bra att söka i litteraturen efter de senaste rönen. I synnerhet är detta bra om det vetenskaps- eller teknoligområdet är nytt för företaget. Wendelsbergs beräkningskemi erbjuder sig att genomsöka litteraturen för att ta fram de senaste upptäckterna och diskussionerna. Vår erfarenhet av att läsa vetenskapliga och matematiska texter är användbar när man ska genomsäka litteraturen.

Den nyvunna kunskapen är sedan presenterad på ett pedagogiskt sätt. Eftersom vi vet att text full av ekvationer kan vara svår och tidskrävande att läsa så vinnlägger vi oss om att förklara forskning både med och utan ekvationer, naturligtvis utan att utelämna detaljer.

Resultaten blir presenterade i rapporter, animeringar och seminarier. En litteraturstudie är ofta en del av en förstudie men kan också vara ett projekt för sig.


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.