MonteLab


MonteLab är ett paket av Monte Carlo-simuleringsprogram av bulkfluider och fasta material och partikelsystem (kluster). För ett bulksystem av atomer kan termodynamiska storheter så som tryck, inre energi och värmekapaciteten beräknas. För kluster är inre energu och gyrationsradier exempel på storheter som kan beräknas.

MonteLab är ett program för dig som vill beräkna termodynamiska storheter för ett system i jämvikt eller metastablit tillstånd. MonteLab finns för en uppsjö av system.

•  Bulk (periodiska randvillkor).
•  System av ett kluster.
•  Parpotentialer som Lennard-Jones (12-6) eller Morsepotentialen.
•  Potentialen Many-body alloy (MBA) för metaller.
•  Kanonisk (NVT) ensemble.
•  Mikrokanonisk (NVE) ensemble.

MonteLab använder Metropolis Monte Carlo stadardmetod med modifikationer i vissa fall. Ett av målen med att skriva MonteLab har varit att göra ett program som är enkelt att förstå, använda och modifiera. Därför är dokumentationen omfattande i form av väl kommenterad kod, användarmanual (User's Guide) och programmeringsmanual (Programmer's Guide).

Användarmanualen beskriver teorin bakom simuleringarna samt hur man kör programmet. In programmeringsmanual finns information om strukturen i koden. Med programmeringsmanualen ska det inte vara så svårt att modifiera koden för nya system och ensembler.

 

Gratis fortrankod


Programmet är gratis mjukvara i form av fortran 77-kod. MonteLab passar både för forskning och utbildning. Varje rimligt mått har tagits för att eliminera fel i programmet men vi kan inte ta ansvar för konsekvensernas av att använda MonteLab. Programmet kan användas fritt och modiferas. Programmet är skrivet med ett huvudprogram och ett antal moduler. Modulerna kan relativt enkelt modiferas för att simulera nya system.

Du får tag på programmet genom att registgrera dig i ett e-brev till  Wendelsbergs beräkningskemi med följande data:

1.      Ditt namn.
2.      Din e-postadress.
3.      Ditt universitet och institution eller ditt företag eller "student".

 

Användarmanual (User's Guide)


Användarmanualen kan laddas ner som ett pdf dokument. Användarmanualen består av en kort introduktion till Metropolismetoden, statistisk mekanik som används i MonteLab och en beskrivning av hur man kör MonteLab.

 

Programmeringsmanual (Programmer's Guide)


Programmeringsmanualen kan laddas ner som ett pdf dokument. Programmeringsmanualen består av flödesscheman, variabelförklaringar och beskrivningar av rutiner.

 

Personer bakom MonteLab


Dr. Jan Westergren
Institutionen för experimentell fysik/molekylfysikgruppen
Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Göteborg

 

Professor Sture Nordholm
Institutionen för fysikalisk kemi
Göteborgs universitet
Göteborg

Publikationer


On the role of density fluctuations in the equation of state of a simple fluid

Jan Westergren, Sture Nordholm och Robert Penfold
Mol. Sim., 27, 17 (2001)

Statistical theory of cluster cooling in rare gas. II. The PEMET model
Jan Westergren, Sture Nordholm och Hongrei Li
Phys. Chem. Chem. Phys. 4, 1815, (2002)

Cooling efficiency in collisions between Pd13 and He, Ne, Ar and Kr
Jan Westergren, Sture Nordholm och Arne Rosén
Eur. Phys. J. D, 22, 81, (2003)

Melting of palladium clusters - Density of states determination by Monte Carlo simulation
Jan Westergren och Sture Nordholm
Chem. Phys. 290, 189, (2003)

Simulation of the Melting and Cooling of Palladium Clusters
Jan Westergren, Doktorsavhandling, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet,
Göteborg, 2001

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.