Vår kompetens − Vetenskap


•  Beräkningsströmningsdynamik
•  Kemisk reaktionsteknik
•  Diffusion/permeabilitet
•  Gaskinetik
•  Värmekapacitet
•  Värmetransport
•  Fasdiagram/fasövergångar
•  Polymerdynamik
•  Statistisk kvantmekanik
•  Lösningar/kolligativa egenskaper
•  Statistisk mekanik/statistisk termodynamik
•  Stökiometri & jämvikter
•  Ytor/adsorption/desorption
•  Termodynamiska egenskaper för kristaller
•  …

Vår kompetens − Områden


•  Cellsignalering
•  Beläggning (coating)
•  Förbränningskemi
•  Enzymeinhibering & metabolism
•  Fluidiserad bädd
•  Frysgranulering
•  Värmelagring
•  Metallkristaller
•  Mineralkristaller
•  Pellets
•  Läkemedelsutveckling
•  Polymerer
•  Löslighet
•  Sterilisering
•  …

Vår kompetens − Matematik


•  Reglerteknik
•  Grafteori/diskret matematik
•  Optimering
•  Ordinära differentialekvationer/dynamiska system
•  Partial differential equations/finite element method
•  Sannolikhetslära/statistik
•  Allmän matematik
•  …

Vår kompetens − Verktyg


•  Cahn-Hilliarddynamik för fasseparation
•  Density Functional Theory
•  Electronkorrelationmetoder
•  Grafteori
•  Molekyldynamiksimuleringar
•  Monte Carlo-simuleringar
•  Ordinära differentialekvationer/dynamiska system
•  Partiella differentialekvationer/finita elementmetoden
•  Random walk/brownisk rörelse 
•  Diverse kvanttekniker
•  …


Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.