Nanopartikeldynamik


Nanopartiklar används ofta för att öka mängden av en substans som kan doseras till ett system. En betydligt större dos än en mättad lösning kan uppnås. Upplösningshastigheten är en viktig faktor för hur användbara partiklar är. Därför är modellering av upplösning och tillväxt av partiklar av stort intresse. En annan frågställning är hur snabbt små nanopartiklar formas i en övermättad lösning. Ostwaldmognad, dvs mekanismen som får stora partiklar i en lösning att växa på mindre partiklas bekostnad, är ett annat ämne för modellering.

Lås mer i våra publicerade arbeten här.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.