Nedbrytningskemi


Det finns många olika kemiska reaktioner som är nedbrytningsreaktioner: metaboliska reaktioner, hydrolys, autoxidation och heteroatomisk oxidation för att nämna några. Dessa reaktioner är intressanta eftersom det ibland är viktigt att det sker men i andra fall är de oönskade. För att bestämma hur känslig en molekyl är för nedbrytning används ofta stresstester där olika reaktionsförhållanden är undersökta. Typiska stresstester kan vara:

·  pH stress i sur eller basisk miljö
·  oxidativa stresstester
·  termiska stresstester
·  fotostabilitetstester

Dessa sorters tester är användabara till en viss gräns men som namnet antyder så är reaktionsförhållandena sådana att reaktionen är accelererad så att produkter bildas som inte hade bildats under normala reaktionsförhållanden. Det är tydligt illustrerat i figuren nedan

För att tolka resultaten och sådana stresstest så är kvantkemiska beräkningar (QM) perfekta verktyg. Man kan undersöka detaljer om reaktionen, reaktionsmekanismer och reaktionshastigheten under normala reaktionsförhållanden. På Wendelsbergs beräkningskemi har vi dokumenterad erfarenhet av hur man använder QM-experiment för att förutsäga många olika sorters nedbrytningsreaktioner.

Lås mer i våra publicerade arbeten här.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.