Värmetransport


För både små batterier och stora solenergikraftverk måste man ha kontroll på värmetransporten. Värme kan överföras på de tre olika sätten ledning, konvektion (strömning) och strålning. Värmeledning och värmekonvektion är analoga till masstransport genom diffusion och konvektion och kan modelleras analogt med masstransport. En skillnad mellan värme- och masstransport genom konvektion är att värme kan orsaka sin egen konvektion. Detta fenomen som kallas naturlig konvektion kan vara en viktigt faktor.

Värme transporteras också mellan objekt genom strålning. Alla ytor sänder ut elektromegnetisk strålning (värme). Strålningseffekten är proportionell mot den absoluta temperaturen upphöjt till fyra. Därför är värmetransportsättet strålning mest signifikant för höga temperaturer.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.