Våra klienter

 

AstraZeneca

Läkemedel
www.astrazeneca.com

•  Löslighetssimuleringar.
•  Nukleering och tillväxt av nano- och mikropartiklar i lösning.
•  Simulering av pellets.
•  Läkemedelsabsorption i lunga & mag-tarmkanalen och farmakokinetik.
•  Läkemedelsdatabaser.

Arcam

CAD till metall
www.arcam.com

•  Mass- och värmetransport i vakuu*m.

 

Accelrys

Forskningsprogramvara
www.accelrys.com

•  Organiska kristallberäkningar.

Cheminova A/S (nu FMC Agricultural Solutions)

Skydd av grödor
http://www.fmcagro.dk

•  Formulering.

 

ElectroHeat Sweden AB

Industriungar och värmebehandlingsutrustning
www.electroheat.com

•  Värmeväxling.

 

Empereal KGDS renewable energy Pvt. Ltd

Företag baserat på förnyelsebar energi
solar.kgisl.com

 

GE Power Sweden AB

Energiteknik
GE.com

•  Termodynamisk modellering.

   

Karolinska institutet

Medicinskt universitet
www.ki.se

•  Kardiologi.

 

PowderPro

Frysgranulering
www.powderpro.se

•  Nanopartikelforskning.

 

SCA Hygiene Products AB (nu Essity)

Inkontinensskydd, blöjor och mensskydd
www.essity.com

•  Polymervetenskap.

   

SSAB

Stål
www.ssab.com 

•  Polymervetenskap.

   

Statoil

Olja och gas
www.statoil.com 

•  Raffinaderiteknologi.

Toyota Motor Europe

Bilindustri
www.toyota-europe.com

•  Simulering av förbränningskemi.
•  Beräkningar för material i elbilsbatterier.

Uppsala universitet

Universitet
www.uu.se

•  Tarmabsorption.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.